Podkategorie:

CILSICON

Egzaminy CILS, ICON

 

 

 

 

CILS- CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA WŁOSKIEGO

 

Egzamin CILS sprawdza poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, kompozycja tekstu, konwersacje, struktury językowe. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, która jest nagrywana. Obie części są przesyłane do Centro CILS przy Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Sienie, gdzie są sprawdzane i oceniane.

 

ICoN – ITALIAN CULTURE ON THE NET
WŁOSKIE STUDIA INTERNETOWE

Studia mają w całości formę internetową. Zarówno materiały dydaktyczne, porozumiewanie się z opiekunami i sekretariatem, jak i dyskusje, odbywają się na stronach internetowych konsorcjum ICoN. Jedynie egzaminy przeprowadzane są w siedzibie CIT oraz pod nadzorem jego pracowników.

 

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko