Kursy językowe

 

 

Metody nauczania
Programy kursów są opracowywane przez zespół lingwistów, posiadających solidne przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie w nauczaniu języka, nie tylko w szkołach, ale również na uniwersytetach. Stosowane przez nich strategie metodologiczne uwzględniają zróżnicowane potrzeby poszczególnych grup.
W pracy dydaktycznej polskiego wykładowcę wspomaga native speaker, co pozwala uczestnikom kursu na szybsze postępy w przyswajaniu języka.
Przyjęta przez nas metodologia opiera się na metodzie audiowizualnej, która jest bardzo stymulująca, przede wszystkim w przypadku osób rozpoczynających naukę. Oglądając scenki sytuacyjne i słuchając dialogów, umiejscowionych w różnorodnych kontekstach komunikacyjnych, uczniowie łatwiej uczą się nowego języka. Ta metoda, w przeciwieństwie do metod tradycyjnych, bazujących wyłącznie na pamięciowym przyswajaniu gramatyki, pobudza językową kreatywność ucznia, pozwalając mu tworzyć poprawne wypowiedzi.

Lektorzy
Lektorzy Centro Italiano di Cultura to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, stosujące najnowsze metody dydaktyczne. Ich atutem jest wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zdobyte podczas pobytów za granicą oraz praktyka w prowadzeniu lekcji na różnych poziomach nauczania.

Materiały dydaktyczne
Oprócz podręcznika, podczas zajęć używane są skrypty przygotowywane przez lektorów, jak również liczne materiały audio i video.

 

Zaświadczenia i dyplomy
Na zakończenie kursów rocznych i półrocznych odbywa się test końcowy, na podstawie którego wystawia się certyfikat znajomości języka na danym poziomie zaawansowania.


Egzamin eksternistyczny
Prowadzimy również egzaminy dla osób niebędących uczestnikami naszych kursów. Po zaliczeniu egzaminu można otrzymać świadectwo potwierdzające znajomość języka na poziomie zgodnym z wynikiem testu. Koszt egzaminu: 150,00 pln.

 

Jeżeli chcesz zweryfikować poziom języka, na którym aktualnie się znajdujesz, wypełnij test i prześlij go do nas:

 
TEST WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGOPobierz plik
TEST WSTĘPNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGOPobierz plik
TEST WSTĘPNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOPobierz plik
TEST WSTĘPNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGOPobierz plik
TEST WSTĘPNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGOPobierz plik
TEST WSTĘPNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGOPobierz plik

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko