Podkategorie:

CILS

Egzaminy CILS

 

 

 

 

CILS- CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA WŁOSKIEGO

 

Egzamin CILS sprawdza poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, kompozycja tekstu, konwersacje, struktury językowe. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, która jest nagrywana. Obie części są przesyłane do Centro CILS przy Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Sienie, gdzie są sprawdzane i oceniane.

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE PRZYGOTOWYWUJĄCE DO EZGAMINU CILS
sposób płatności cena całego pakietu
pakiet 30h 

3000,00 zł

(mozliwa płatność w dwóch ratach)  

pakiet 4 h 440,00  zł

dorywcze

120,00  zł

Dni i godziny do ustalenia.

    

 

 

 

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko