KURSY GRUPOWE - RODZAJE KURSÓW

 

 

STANDARDOWY: 120 / 60 godzin zajęcia dwa razy w tygodniu / raz w tygodniu  po 2 godziny lekcyjne. Kurs standardowy to idealna opcja dla osób zainteresowanych „standardową” nauką języka obcego, zdobyciem umiejętności komunikowania się, pisania, rozumienia ze słuchu oraz przyswojeniem odpowiednich umiejętności gramatycznych, jak również poznaniem elementów kultury danego kraju.

 

Język obcy w pracy Celem kursu jest opanowanie słownictwa związanego z językiem biznesu oraz rozwijanie i poszerzanie umiejętności komunikowania się w środowisku pracy.

 

Przygotowawczy do egzaminów państwowych Jego celem jest szczegółowe przygotowanie do egzaminu państwowego, przedstawienie i przećwiczenie jego formy oraz dokładne powtórzenie zagadnień gramatycznych i leksykalnych.

 

Przygotowawczy do egzaminu CILS. Jest to egzamin sprawdzający znajomość języka włoskiego na wszystkich poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Przygotowawczy do matury Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pisemnego oraz ustnego egzaminu maturalnego z języka obcego; ugruntowanie i uzupełnienie wiadomości nabytych w szkole zarówno gramatycznych jak i leksykalnych.

Specjalistyczny - w zakresie języka technicznego, prawno-administracyjnego, handlowego, bankowego, medycznego Kurs jest przeznaczony dla osób bardzo dobrze znających standardowy język obcy, pragnących poszerzyć słownictwo w zakresie jednego z wyżej wymienionych sektorów.

 

Konwersacyjno-powtórzeniowy To kurs dla tych, którzy, znając już różne struktury gramatyczne, chcą udoskonalić swoje umiejętności komunikowania się, powtarzając wybrane zagadnienia lingwistyczne oraz poszerzając zakres słownictwa.

 

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko