Podkategorie:

ZAKRES WYMAGAŃ

 

 

CILS- CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA WŁOSKIEGO 

NOWOŚĆ! CILS B1 CITTADINANZA - Dla osób ktore ubiegają się o włoskie obywatelstwo.

 Za każdą część można uzyskać maksymalnie 20 pkt., a zatem za całość egzaminu - max. 100 pkt. Aby pozytywnie zaliczyć każdą z części, wystarczy uzyskać min. 11 pkt., aby zaliczyć cały egzamin - min. 55 pkt. Niezaliczone części można poprawiać w ciągu 18 miesięcy od pierwszej sesji egzaminacyjnej.

W przypadku niepojawienia się na egzaminie, płatność za egzamin może zostać przełożona na kolejną sesję tylko w przypadku okazania stosownego dokumentu ( np. zwolnienie lekarskie, zaświadczenie z pracy itp.) przetłumaczonego na język włoski.

Zapraszamy na sesję grudniową i czerwcową

Terminy egzaminów w roku 2023 :

15 VI (zapisy  do 24-04)

 

Poziomy: Livello A1, Livello A2, Livello CILS Uno- B1, Livello CILS Uno- B1 Cittadinanza, Livello CILS Due- B2, Livello CILS Tre- C1, Livello CILS Quattro- C2.

W ustaleniu, na którym jesteś poziomie pomaga test sprawdzający.

Link do testu

Certyfikaty Due, Tre, Quattro upoważniają do nauczania języka włoskiego w różnych instytucjach, w zależności od poziomu. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji.)

Istnieje możliwość podejścia do specjalnych egzaminów CILS modulo adolescenti dostosowanych do dzieci w wieku od ok. 12 do 14 lat. Więcej informacji w Sekretariacie.

Ośrodek egzaminacyjny- Centro Italiano di Cultura, ul. Boh. Warszawy 26, 43-300 Bielsko- Biała.

Aby zapisać się na egzamin CILS należy:

  1. Poprawnie wypełnić i dostarczyć do Centro Italiano di Cultura formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej drogą elektroniczną lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, w terminie nie późniejszym niż podany powyżej.
  2. Załączyć fotokopię dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport)
  3. Załączyć potwierdzenie wpłaty.

Całą dokumentację można również przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Powinna ona jednak dotrzeć do Centro Italiano w terminie nie późniejszym niż podany wyżej. Osoby korzystające z usług poczty tradyjnej prosimy o upewnienie się  (telefonicznie lub e- mailem), że dokumenty dotarły na czas i w komplecie.

Zapisy niepoprawne lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Cennik egzaminów na 2023 rok

CILS A1 - 600 PLN

CILS A2 - 600 PLN

CILS Uno (B1) - 700 PLN

CILS Uno (B1) CITT - 800 PLN

CILS Due (B2) - 700 PLN

CILS Tre (C1) - 700 PLN

CILS Quattro (C2) -750 PLN

Dla osób posiadających kartę stałego klienta Centro Italiano di Cultura – rabat w wysokości 5% na każdy z poziomów!

Koszt jednej części egzaminu:

CILS A1 - 300 PLN

CILS A2 - 300 PLN

CILS Uno (B1) - 300 PLN

CILS Due (B2) - 300 PLN

CILS Tre (C1) - 300 PLN

CILS Quattro (C2) - 300 PLN

Wpłaty
Konto złotówkowe: Bank PEKAO S.A. o./Bielsko-Biała 66 1240 6449 1111 0000 5277 2324


Quaderni CILS – jeden z rodzajów materiałów dydaktycznych używanych podczas kursów. Zbiór egzaminów, które już zostały kiedyś przeprowadzone. Wydano je, aby kandydaci mogli zapoznać się ze sposobem przeprowadzania egzaminu i aby mogli właściwie ocenić swój poziom. Można je zamówić osobiście w naszej siedzibie, telefonicznie, faksem lub poprzez Internet.

 

Cennik Quaderni CILS ( SESJE 2006/2007)

Cils A1/A2 – brak

CILS Uno (B1) -  135 PLN

CILS Due (B2) - brak

CILS Tre (C1) - brak

CILS Quattro (C2) - 135 PLN


Zobacz
http://cils.unistrasi.it/
Materiały egzaminacyjne z sesji 2012:

http://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=89&sez1=0&lng=1&art=202&prev=b

 
Formularz do pobraniaPobierz plik

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko